Dönüşüm Optimizasyonu

Ziyaretçilerinizin müşteriye dönüşmesine engel olan problemleri bulup, ortadan kaldırmak için veriye dayalı hipotezler geliştiriyoruz ve test sonuçlarına göre doğru çözümü hayata geçiriyoruz.

  • Hedef Koyma
  • Problemi Tanımlama
  • Testler ve Deneyler
  • Veri Analizi
  • Hipotez Geliştirme
  • Uygulama
donusum-optimizasyonu-3

Teşhis + Hipotez + Test

En temel seviyede Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO), ziyaretçilerin neden dönüşmediğini bulmak ve düzeltmektir. Tahmin ve önseziler yerine; teşhis, hipotez ve test sürecidir.

donusum-optimizasyonu-10

Optimizasyon Yaklaşımı

Sorunları düzeltmeye çalışmadan önce rakamların ve ölçümleme araçlarından elde edilen içgörülerin ne demek istediğini anlamaya çalışırız. Test sonuçlarına göre hipotezler ve bu hipotezleri test etmek için eylem planı oluştururuz. Kazanılan bilgiyi alır ve yeni hipotezler oluşturmak için kullanırız.

donusum-optimizasyonu-5

Süreci Anlamak

Dönüşüm optimizasyonunun, zaman içerisinde internet sitenizi veya mobil uygulamanızı daha iyi bir hale getirecek tutarlı, yapılandırılmış ve devam eden bir süreç olduğunu anlamak önemlidir. Dönüşüm stratejisi uyguladığınız zaman tek bir ince ayarın tüm problemlerini çözmeyeceğini bilmelisiniz. Bir test orijinal hipotezi çürütse bile testten elde edilen bilgiler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için katkı sağlar.

donusum-optimizasyonu-7

Doğru Ölçümleme

Herhangi bir dönüşüm optimizasyonu stratejisine başlamadan önce, neyi ölçtüğümüzü ve optimize etmek istediğimizi bilmemiz gerekir. Aynı zamanda bu dönüşümleri neyin yönlendirdiğini anlamak da önemlidir. Bu nedenle her şeyden önce, kullanıcı davranışlarını doğru şekilde ölçümleyecek bir altyapı kurmakla işe başlarız.

donusum-optimizasyonu-6

Test Tasarımı

Doğru testi tasarlamak için ilk adım, dönüşüm oranlarını geliştirmek için potansiyel barındıran öğeleri seçmektir. Adım adım ilerleyerek hedef metrikleri değiştirecek testler tasarlarız. Örneğin; huninin belirli bir noktasında kaçış oranını %10 düşürebilirsek, bu ne kadarlık bir dönüşüm sağlar ve bunun kar marjına etkisi ne olur?

donusum-optimizasyonu-9

Kuralları Unutun

Kalıpların dışında düşünmek ve doğru bildiğiniz ezberleri unutmak, dönüşüm optimizasyonu için önemlidir. Eğer ziyaretçiler “Ücretsiz Danışma Randevusu Al” butonuna tıklamıyorsa, doğru çözüm her zaman butonu kırmızı yapmak değildir. Hatta çoğu zaman gerçek sorun çok daha farklıdır.

donusum-optimizasyonu-8

Doğru Test Yöntemi

A/B Testing. Multivariate Testing. Split URL Testing.

Hangi değişkeni ölçümlemek için hangi test yöntemini kullanmak gerekir? Bilimsel olarak doğru testi yaptığımızdan emin olmak ve sonuçları ölçülebilir şekilde görmek için her test senaryosunda farklı test yöntemleri seçeriz.

donusum-optimizasyonu-4

İstatistiksel Anlamlılık

Teste sokacağımız örneklemi doğru tanımlamak ve yeterli test süresini belirlemek, istatiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşmayı sağlar. 10.000 tekil ziyaretçiden oluşan bir trafiğiniz varken %5 olan dönüşüm oranını, bilimsel olarak kanıtlanmış şekilde en az %10 artırmak için ne kadar kişiyi, ne kadar süreyle teste sokmak gerekir?